МГО “Моноліт 1044” своєю ідеологію визнає соціал-націоналізм. Ми дослідивши праці Сціборського, Донцова, Бандери та сучасних українських ідеологів вибрали для себе найкраще, що може бути для України та українців, враховуючи сучасний суспільно-політичний стан в світі, технічний прогрес та свідомість пересічної людини.

За основну програмову засаду організація бере ідеї Соціал-Національної Партії України, яка проіснувала до 2005 року.

Файл:Моноліт ідеологія.png

Держава.

1.1. Моноліт за українську державу в якій український народ займатиме належне йому панівне становище.
1.2. Моноліт за розподіл влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову, кожна з гілок влади має бути повністю збалансованою, самостійною і незалежною у взаємовідносинах одна з одною.
1.3. Моноліт за президентську форму правління в державі де президент очолюватиме уряд і повністю нестиме відповідальність за соціально-економічний стан в Україні.
1.4. Організація бачить законодавчий орган держави у формі однопалатного парламенту, який обиратиметься повністю на пропорційній основі. Основними завданнями парламенту мають бути своєчасне забезпечення українського суспільства законодавчою базою, та творення законів які б виключали
різнотлумачення їх держслужбовцями.
1.5. Організація вважає, що необхідно реально унезалежнити суди від впливів виконавчої влади шляхом довічного обрання суддів усіх рівнів виборцями та зміною фінансування судів, яке має проходити не через Міністерство фінансів, а через Національний банк України. Для створення механізму боротьби з можливими проявами корупції в середовищі судової гілки влади прийняти закон про імпічмент суддів.
1.6. Моноліт за виборчий закон згідно якого вибори мають відбуватися на багатопартійній пропорційній основі до рад і органів самоврядування до всіх рівнів. Організація переконана, що в результаті прийняття такого закону, нарешті між собою почнуть змагатися під час виборів різноманітні концепції розвитку держави, регіону, населених пунктів, що змусить виборців голосувати за бажані для них моделі розвитку, а не за порожні виборчі обіцянки кандидатів мажоритарників, які після виборів, як правило, ніколи не виконуються.
1.7. Моноліт за вибори Президента, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування терміном на 4 роки. Організація за те щоб вибори президента і парламенту, та місцеві вибори бути розведені між собою у часі терміном у два роки. Президент України має обиратися не більше як на два терміни підряд.
1.8. Моноліт за прийняття закону про імпічмент президента, та закону про розпуск Верховної Ради.
1.9. Організація за прийняття закону про парламентську опозицію, згідно якого парламентська опозиція обов’язково очолюватиме парламентські комітети з питань свободи слова та інформації, з питань контролю за правоохоронними органами, та матиме в них більшість. Від парламентської опозиції, що має бути закріплено на законодавчому рівні має призначатися Голова Центральної виборчої комісії та голова Рахункової палати.
1.10. Моноліт стоїть на засадах, що голова Національного банку України має висуватися і обиратися Верховною радою України.
1.11. Моноліт підтримує ідею побудови української держави як унітарної країни. Організація за повернення Криму статусу області, шляхом проведення в Криму Всекримського референдуму з цього питання. Організація ініціюватиме заходи для втілення цієї ідеї в життя.

Суспільство.

2.1. Моноліт боротиметься за становлення в Українісуспільно-політичного ладу, основу якого становитиме український народ, як природна категорія і виключна вартість.
2.2. Організація бачить побудову майбутнього українського суспільства на ідеях свободи і справедливості – вічних цінностях, за які завжди буде боротися людство, всі народи І люди.
2.3. Організація вважає, що необхідно, щоб українське суспільство досягнуло ідейної, мовної і релігійної єдності: де ідейна єдність формуватиметься на основі ідеї українського патріотизму, мовна на основі української мови, а релігійна на єдності усіх традиційних християнських конфесій. У разі досягнення такої єдності, українське суспільство буде монолітним і сильним, і зможе гідно відповідати на виклики часу. Моноліт активно сприятиме консолідації українського суспільства.
2.4. Моноліт буде домагатися, щоб основними цінностями українського суспільства стали основні цінності українського народу: українська мова, національна символіка, українські народні звичаї та традиції, а також такі загальнолюдські вартості як героїзм, честь, совість, шляхетність, гідність, самоповага, чесність, свобода, справедливість.
2.5. Моноліт за суспільство в якому пануватимуть не інтереси окремих класів чи фінансово-політичних груп, а інтереси українського народу. Ми за суспільство в якому не буде паразитизму і будь-якого гноблення, за суспільство без будь-якої експлуатації людини державою, або іншою людиною, ми за народну спільноту без паразитарних верств.
2.6. Моноліт буде широко пропагувати ідею переходу українського суспільства від нинішніх форм опосередкованої демократії до форм прямого народовладдя.
2.7. Організація стоїть на засадах, що гарантією для існування свободи в суспільстві є побудова інформаційно відкритого суспільства в якому незалежність засобів масової інформації гарантуватимуться законодавчо. Організація за трансформацію
державного телебачення ті радіо в Україні в громадське.

Економічна політика.

3.1. Моноліт вважає, що основним завданням економічної політики в Україні є вирішення проблеми енергоносіїв. Нинішня відсутність належної кількості вітчизняних енергоносіїв примушує державу вдаватися до імпорту. Ми стоїмо на засадах, що не допустимим є становище коли левова частка необхідних для України енергоносіїв іде з однієї країни – Російської Федерації. Це ставить Україну у пряму залежність від Росії, в економічній і політичних сферах. Моноліт бачить вирішення проблеми з енергоносіями шляхом значного розширення частки вітчизняних енергоносіїв в структурі українського енергоринку, за рахунок збільшення видобування нафти і газу з уже існуючих родовищ, активнішої геологорозвідки нових можливих джерел нергопостачання, ширшого використання альтернативних джерел енергії: сонця, вітру, водню, біопалива. Для оздоровлення ситуації на українському ринку енергоносіїв також потрібно значно зменшити частку російської нафти і газу на вітчизняному ринку за рахунок альтернативних поставок Каспійської та Іракської нафти.
3.2. Організація розроблятиме і пропагуватиме програму згідно якої можна суттєво збільшити використання вітчизняного вугілля на теплових електростанціях України, за рахунок модернізації останніх імпортними котлами, які на відміну від вітчизняних та Російських можуть спалювати низькокалорійне і низькосортне вугілля. У разі успішного впровадження такої програми збільшиться частка вітчизняного вугілля в структурі українського енергоринку і Україна зможе отримати значно дешевшу електроенергію, нові робочі місця в гірничодобувній галузі та зменшення соціальної напруги в середовищі шахтарів.
3.3. Моноліт вважає, що для того щоб Україна енергетично унезалежнилася від інших країн, необхідно розширювати присутність атомної енергетики в Україні, як джерела дешевої електроенергії. Досвід бідних на власні енергоносії країн Західної Європи, таких як Франція, Німеччина показує, що частка атомної енергетики у структурі їхніх енергоринків від 35% і вище. Організація займає позицію, що необхідно будувати нові, сучасні енергоблоки, а діючі переобладнати, замінивши ненадійні, як показав Чорнобиль, російські реактори, на значно технічні, досконаліші виробництва провідних європейських країн.
3.4. Організація вважає, що проведення енергетичної реформи в Україні це питання не тільки економічне, а й політичне. Основні крупні капітали в нашій державі були „зароблені” на транспортуванні і продажі російських енергоносіїв. В країні сформувалося потужне енергетичне лоббі, якому енергетична незалежність України економічно не вигідна. Це лоббі має потужний вплив на законодавчу – Парламент, і виконавчу – Президент, гілки влади. Організація у своїх пропагандистських заходах буде постійно наголошувати, що реформування української енергетики можливе тільки у разі зміни політичного керівництва країни.
3.5. Моноліт вважає стратегічним завданням економічної політики нашої держави, намітити і провести заходи в результаті яких Україна стала б високорозвиненою індустріальною державою, з соціально орієнтованою ринковою економікою, з високопродуктивними промисловістю та сільським господарством, та з економічними показниками де ВВП буде становити 18-25 тисяч доларів на душу населення, де один працюючий у сільському господарстві буде забезпечувати продуктами харчування 100 чоловік, де 15-18% населення будуть виробляти всю промислову продукцію країни.
3.6. Щоб збільшити експортний потенціал України і досягнути бажаного балансу між імпортом і експортом важливо визначити пріоритетні галузі, продукція яких може бути конкурентноспроможною на світових ринках. Моноліт вважає, що
держава має взяти під свою особливу опіку ракето- та літакобудування, кораблебудування, металургію, військово-промисловий комплекс, хімічну промисловість, переробку харчових продуктів і, використовуючи політичні важелі, всіляко сприяти просуванню їхньої продукції на світові ринки.
3.7. Україна – транзитна держава. Організація вважає, що транзитний потенціал України використовується недостатньо, а тарифи за транзит нафти, газу, електроенергії через територію України значно занижені. В результаті — державний бюджет недоотримає сотні мільйонів доларів. Організація буде ставити питання перед відповідними органами в державі про перегляд тарифів на транспортування через територію України. Моноліт вважає, що для того щоб вповні використати транзитний потенціал України необхідне будівництво сучасних автострад, які зв’яжуть Схід і Захід, Північ та Південь країни. Організація буде підтримувати усі ініціативи по модернізації автошляхів України.
3.8. Фактором, що сприяє економічній стабільності держави є наявність внутрішнього ринку з широкими купівельними спроможностями. Український ринок з його майже 50 мільйонним населенням, володіє значно більшим купівельним потенціалом ніж тим, що він демонструє сьогодні. Моноліт сприятиме створенню і втіленню у життя комплексної програми заходів по збільшенню платіжної спроможності українських підприємств і громадян України.
3.9. Моноліт вважає, що в умовах сучасних українських економічних реалій ключовим завданням економічної політики є встановити прості, прозорі і одинакові для всіх суб’єктів економічної діяльності правила гри, і гарантувати їх дотримання з боку держави, а також урядом провести протекціоністські заходи по відношенню до вітчизняного товаровиробника.
3.10. Приватизація, яка проводилася в Україні, проходила в інтересах вузького кола людей і її справжнім завданням був розподіл, у нібито „законний” спосіб, загальнонародної власності між декількома угрупуваннями, які згодом преса почала називати олігархічними кланами, політично-фіиансовими групами, тощо. Адже зрозуміло, що стартуючи з зарплати радянського держслужбовця, компартійного діяча, директора заводу, простого юриста, чи комсомольського функціонера неможливо було у чесний спосіб, буквально за лічені роки стати володарем крупних пакетів акцій промислових гігантів, фінансово контролювати цілі галузі, бути власником загальнонаціональних телеканалів, газет, журналів, радіо. Моноліт за негайну націоналізацію заводів і фабрик, які належать вітчизняним власникам, або їхньої частки власності в підприємствах. Організація вважає, що для подальшої чесної приватизації необхідно створити такі передумови: на законодавчому рівні заборонити приватизацію на конкурсній основі та заборонити Фонду держмайна мати будь-яке відношення до приватизації економічних об’єктів. Проводити приватизацію виключно шляхом вільної продажі акцій на фондових біржах. Роль Фонду держмайна звести до встановлення стартової ціни на акції, якими володіє держава і які ідуть у вільну продажу на фондову біржу. Участь в торгах на фондовій біржі можуть приймати через брокера як юридичні так і фізичні особи. На законодавчому рівні заборонити форму продажі акцій пакетом.
3.11. Моноліт за приватизацію землі з правом її подальшої продажі і передачі у спадкове володіння. Правом на купівлю землі мають володіти тільки громадяни України. Право власності на землю, яка знаходиться під сільгоспвиробництвом можуть мати тільки ті громадяни України, які безпосередньо працюють у сільському господарстві і проживають в селі, а також ті, що отримали землю у спадок. Земля у спадок може передаватися тільки близьким родичам.

1

Соціальна політика.

4.1. Моноліт буде обстоювати положення згідно якого соціальні зобов’язання держави щодо громадян мають бути завжди виконані. Українська держава має бути гарантом того, що все, що належить людині від держави по лінії соціальної політики вона отримує. Соціальна політика держави має бути реалістичною і не скочуватися до дешевих популістських обіцянок. Тут краще діяти за принципом – менше пообіцяти, але виконати свої зобов’язання в повному обсязі і в зазначені терміни, ніж наобіцяти багато і не виконувати, бо саме через реалістичну щоденну соціальну політику народжується в людей довіра до держави. Організація завжди буде рішуче відстоювати соціальні вимоги українців, як самостійно так і у співпраці з профспілками, та іншими громадськими організаціями.
4.2. Одне з найважливіших завдань соціальної політики кожної держави — боротьба з безробіттям та створення нових робочих місць. В Україні існує офіційне і приховане безробіття, коли мільйони працездатних українців змушені в пошуках заробітків покидати батьківщину і віддавати свої знання, енергію та вміння Італіям, Португаліям, Іспаніям. Організація переконана, що успішно подолати безробіття можна тільки на шляху підйому національної економіки, розширення ємкості внутрішнього ринку і збільшення експортного потенціалу країни. Моноліт всіляко буде сприяти таким процесам.
4.3. В Україні жахлива демографічна криза. Нас дійсно вже не 50 мільйонів і тенденція до зменшення населення продовжується. Моноліт бачить подолання катастрофічної демографічної ситуації у комплексному підході: покращення матеріального становища українців в цілому і особливо молодих сімей, проведення дієвих заходів по забезпеченню охорони здоров’я матері і дитини, належний соціальний захист багатодітних, соціальна допомога одиноким матерям, заохочення народжуваності – зменшення оподаткування з фізичних осіб за кожну новонароджену дитину, зниження процентних ставок на кредити під будівництво чи купівлю житла для сімей, які мають трьох дітей і більше.
4.4. Враховуючи масштаби Чорнобильської аварії, героїзм та жертовність учасників ЇЇ ліквідації, безсумнівну вину держави перед постраждалими від наслідків першої у світі ядерної екологічної катастрофи, Організація домагатиметься безумовного виконання усіх соціальних зобов’язань держави перед чорнобильцями.
4.5. Організація підтримує концепцію згідно якої мінімальні розміри пенсії повинні бути не меншими від прожиткового мінімуму в країні. Оскільки для пенсіонерів пенсія часто єдине джерело для існування, Організація вважає, що затримка у виплатах пенсій з боку держави неможлива незаяких обставин.

╨░╨│╤Ц╤В

Національна політика.

5.1. Моноліт притримується концепції, що взаємовідносини між українцями і національними меншинами в Україні мають бути врегульовані законодавчо. Червоною ниткою в законодавчих актах, які регулюватимуть міжнаціональні зідносини, має проходити норми юридичної діалектики, згідно якої закон, якщо надає права то обов’язково накладає і обов’язки, і навпаки. Моноліт за закон про національні меншини в Україні, згідно якого було би чітке розуміння, які права належаться національним меншинам і які обов’язки накладаються на них. Моноліт також за прийняття закону про титульну націю, в якому були б зазначені обов’язки корінного народу, але і його права.
5.2. Організація вважає, що українська мова як державна мова і мова національної більшості має займати панівне положення у всіх сферах суспільного життя України. Не припустимою є ситуація коли високі посадові особи, депутати, держслужбовці, ректори та викладачі державних університетів і вузів на місці праці і в офіційних інтерв’ю в засобах масової інформації послуговуються не державною мовою. Моноліт буде закликати до пікетування таких установ, до бойкоту їхньої діяльності, а також добиватиметься прийняття закону згідно якого депутат який не користуватиметься державною мовою на сесіях Верховної Ради, у своїх виступах з трибуни і від мікрофону, має втрачати право на такі виступи, а державний службовець, який не користується державною мовою, за рішенням суду – звільнятися з посади з подальшою пожиттєвою забороною працювати в державних установах.
5.3. Моноліт вважає нестерпною для українців мовну ситуацію, яка сьогодні панує на телебаченні, в радіо, в шоу-бізнесі, в друкованих засобах масової інформації. Організація за законодавче закріплення норм, згідно яких загальнонаціональні телеканали мають провадити передачі зроблені в Україні лише державною мовою. Виключення можуть становити тільки передачі офіційно замовлені товариствами національних меншин і в процентному співвідношенні до мовлення українською мовою, які б відповідали пропорціям національного представництва в державі згідно останнього перепису. Вся кіно, рекламна, інформаційна і розважальна продукція іноземного походження, яка демонструється в телепросторі обов’язково має дублюватися українською мовою.

Наука і освіта.

6.1. Моноліт визначає науку і освіту в нашій країні пріоритетними сферами. Сьогоднішній світ динамічно розвивається по шляху наукового і технологічного прогресу і хто відстане на цій дорозі назавжди пастиме задніх в світовому змаганні між народами. Україна має чудові передумови для високих досягнень в науці і освіті, — це і високий рівень освіченості українців, і природою даний нашому народу високий розумовий потенціал. Українські учні стають першими на міжнародних олімпіадах, наші студенти виїжджаючи на навчання за кордон відразу звертають на себе увагу як талановитих і перспективних, українська фундаментальна наука і наші технології в змозі створювати найпередовіші у світі вироби в військовій, космічній та інших високотехнологічних та наукоємких галузях людської діяльності. Нажаль сучасна українська влада не звертає належної уваги на розвиток системи освіти і науки в країні. При тому, що ці дві зазначені вище сфери достатньо саморегулюючі і все, що їм насправді необхідно, це належне фінансування. Гроші вкладені сьогодні в українську науку і освіту згодом повернуться до нас в геометричній прогресії. Організація вважає, що необхідно заснувати державний фонд „Освіта і наука – наше майбутнє”. В цей фонд, підприємства, підприємці і просто заможні люди в Україні змогли б вносити свої пожертви, а держава мала б знайти механізми за допомогою яких стимулювати меценатство.
6.2. Моноліт бачить систему шкільної і вищої освіти в Україні побудовану на засадах самоврядування, та створення навчальних закладів різних форм власності та навчання.

Культура.

7.1. Українська культура багата своїми традиціями і здобутками. Кращі її зразки завжди несли у собі характерні і властиві українцям цінності. Моноліт вважає, що національна культура має відповідати українському менталітету, українському психотипу, не говорячи вже про обов’язкову мовну відповідність. Організація пропагуватиме в засобах масової інформації, через роботу з творчими спілками, концепцію української органічної культури на противагу пануючим космополітичним концепціям, а також концепцію експансії української культури на внутрішній український і світовий ринок.
7.2. Культурні здобутки на міжнародному рівні в класичній і популярній музиці та в кіно здатні спопуляризувати країну на міжнародній арені швидше, аніж дії політиків. Організація вважає, що підтримка українських культурних діячів: музикантів, співаків, композиторів, режисерів, акторів, які своєю творчістю взмозі конкурувати з представниками інших культур на світовому рівні, має розглядатися як державна політика у сфері культури.
7.3. Сьогоднішній світ культури – це у великій мірі світ міжнародних фестивалів на яких популяризуються твори національної культури. Популярність міжнародних фестивалів у великій мірі зумовлена рівнем фінансування, адже це і призові фонди, і оплата журі, і рівень проведення. Моноліт вважає, що держава під своє належне фінансування має взяти в Україні такі три фестивалі: фестиваль оперної музики імені Соломії Крушельницької, фестиваль популярної музики імені Володимира Івасюка, і кінофестиваль імені Довженка.
7.4. Фізична культура і спорт займають в житті людини і суспільства важливе місце ще починаючи з стародавніх часів і до нашого часу. Вони несуть функції виховання, покращення здоров’я, та змагальну, Організація за широке впровадження фізичної культури в систему освіти, популяризації її як способу проведення вільного часу, що може суттєво вплинути на покращення здоров’я народу, змагальний ж аспект спорту, протиставлення, що відбуваються під час змагань, на „своїх” і „чужих”, збуджує патріотичні почуття. Відомі спортсмени стають національними героями, а під час проведення таких масштабних спортивних форумів як олімпійські ігри, цілі народи ототожнюються з своїми олімпійськими командами. Враховуючи ту роль, яку спорт займає у сучасному світі, Організація вважає, що недопустимим є становище коли спорт в Україні фінансується по залишковому принципу. Необхідно добитися на законодавчому рівні, щоб розвиток фізкультури і спорту в державі розглядалися як пріоритетні питання державної політики.

Медицина і екологія.

8.1. Моноліт бачить необхідність у проведенні реформи в системі охорони здоров’я по лінії чіткого розмежування платної і безкоштовної медицини, впровадження страхової медицини і забезпечення її відповідною правовою базою.
8.2. Організація за модернізацію і розширення виробництва медичної техніки вітчизняними виробниками згідно найпередовіших світових стандартів, а також за забезпечення населення ліками українського виробництва по кількісних показниках і по асортименту. Міністерство охорони здоров’я має направити свої зусилля на модернізацію діючих закладів охорони здоров’я: поліклініки, лікарні, диспансери, санаторії згідно стандартів, які нам диктує сьогодення.
8.3. Організація вважає, що має бути розроблена цілісна державна Програма охорони здоров’я, яка б включала в себе власне охорону здоров’я, заходи по збереженню генофонду нації у зв’язку з Чорнобильською катастрофою та обов’язковий перегляд сангігієнічних норм по відношенню до продуктів харчування, навколишнього середовища, норм соціальної гігієни.
8.4. Екологічну ситуацію в державі необхідно покращувати по таких напрямках: забруднення в результаті промислового виробництва, в результаті сільськогосподарської діяльності, забруднення від транспорту, забруднення в результаті Чорнобильської аварії та забруднення в результаті екологічних катастроф. Моноліт буде рекомендувати Міністерству екології здійснювати такі заходи: підприємства, які забруднюють довкілля необхідно на перший раз штрафувати, а у випадку повторних дій негайно закривати. Підприємствам, які витрачають кошти на приведення своєї діяльності до екологічних норм надавати значні податкові пільги. Стимулювати українські науково-дослідні інститути, проводити, як самостійно так і в кооперації з міжнародними науковими інституціями дослідження на предмет прискорення періоду піврозпаду радіоактивних речовин. Ввести вимогу на обладнання автотранспорту в Україні каталізаторами, а власникам автотранспорту, який відповідає вимогам „євро 3″ і „євро 4″ надавати податкові пільги.

цитатнік

Зовнішня політика. Оборона. Національна безпека.

9.1. Моноліт стоїть на засадах, що в зовнішній політиці держави необхідно перейти від політики невизначеності і постійного балансування до політики чітких позицій і керуватися виключно національними інтересами. Організація вважає, що в сучасних умовах однополярного світу,
національні інтереси України полягають у вступі до Північноатлантичного альянсу. Членство в НАТО означає для України бути в товаристві найрозвиненіших і наймогутніших країн світу. Також, на сьогоднішній день, членство в НАТО означає надійний захист нашої держави від можливих агресивних зазіхань третьої сторони, а отже безпечне майбутнє для наших дітей. Зрештою, членство в НАТО – це також означає підтримати вибір наших братів-слов’ян — болгарів, поляків, хорватів, словенців, словаків, які вже стали членами альянсу.
9.2. Організація за політично-економічну співпрацю України з Євросоюзом. Українці – європейський народ. Це означає, що в українців спільні з європейцями такі цінності, як свобода, справедливість, національна ідентичність, повага до особи, самоповага, бажання жити за правилами, примат і верховенство закону. Сучасний світ неоднорідний, є і багаті, і бідні країни, є і високорозвинені, і відсталі суспільства, співпраця України з Євросоюзом дасть змогу українцям жити в умовах світової вищої ліги і широко користуватися цивілізаційними досягненнями в Європі, а також вільно, без усяких віз, мати змогу пересуватися по світу. Організація буде проводити активно агітаційну і роз’яснювальну роботу в якій пояснюватиме переваги європейського вибору.
9.3. Моноліт за створення справжнього державного кордону на сході України. Так звані, „прозорі кордони” на сході нашої країни, становлять для нашої держави невичерпне джерело нелегальної еміграції, поступлення наркотику, зброї, інфекційних захворювань. Організація вважає, що після проведення демаркації східного кордону на карті, необхідно негайно перейти до делімітації його на території з подальшим швидким облашт} ванням державного кордону необхідною інфраструктурою, щоб державний кордон зміг виконувати свою пряму функцію надійного бар’єру на шляху проникнення на територію нашої країни різноманітних негативних чинників.
9.4. Організація за будівництво української армії на професійній основі і за створення широкої, добре вишколеної сітки резервістів як це має місце в Швейцарській Конфедерації. У військовому відношенні тільки острівні держави, якими є Великобританія і США, можуть собі дозволити мати виключно професійну армію. Для континентальних країн, до яких відноситься і Україна, такий тип побудови армії небажаний. Враховуючи те наскільки за останній час світ змінився у напрямку його все більшої непрогнозованості, Організація вважає, що Україна має повернути собі статус ядерної держави, від якого, до речі єдина у світі, добровільно відмовилася. Щоб підтвердити, що зміну свого ядерного статусу Україна проводитиме виключно в мирних і захисних цілях, українська держава мала б задекларувати свою відмову від створення стратегічних ядерних сил і прийняти зобов’язання перед міжнародним співтовариством утримувати ядерну зброю радіус дії якої не більше 1 тисячі кілометрів.

Scroll Up